Boegreparatie Iselmar

Het binnenvaartschip “Iselmar” met een lengte van 70 meter hebben wij voor de kade gehad voor een boegreparatie. Opdracht in samenwerking met Frans de Boer !

Uitgevoerde werkzaamheden

  • Reparatiewerk